Een incasso advocaat is een specialist als het gaat om alles wat te maken heeft met het binnen- en buitengerechtelijke incassotraject. Zo kan hij of zij alleen een aanmaning versturen, een dagvaarding opstellen, maar ook het faillissement van een schuldenaar aanvragen. De vraag: wat doet een incasso advocaat? Is dus niet zo simpel te beantwoorden. Om u toch een inzicht te geven, volgen hieronder een aantal werkzaamheden van een incasso advocaat

1. Coördineren en adviseren

Net als een incassobureau begint een incasso advocaat ook met het aanmanen en sommeren van de schuldenaar. Het verschil is echter dat een incasso advocaat deze werkzaamheden niet snel zelf zal uitvoeren, dat zullen juridische medewerkers doen. De advocaat is echter wel de persoon die de vordering zal bekijken en aan de hand daarvan het te volgen traject zal bevelen. In die zin is adviseert en coördineert de incasso advocaat in dit eerste deel van het buitengerechtelijke incassotraject. Soms kan het bijvoorbeeld slim zijn om alvast conservatoir beslag te leggen. Dat zijn typische werkzaamheden die een advocaat moet uitvoeren en niet overgelaten kunnen worden aan een medewerker of incassobureau.

2. Dagvaarden

Mocht een schuldenaar toch niet overgaan tot betaling, dan is het dagvaarden van de wanbetaler een optie. Ook dit is een taak die de incasso advocaat als beste kan uitvoeren. Indien het een vordering boven de € 25.000,- betreft dan is een advocaat zelfs verplicht als procesvertegenwoordiging. Maar ook voor vorderingen onder dat bedrag is een advocaat een belangrijke en vaak onmisbare schakel. Zo weet hij of zij veel meer van de bewijsregels en procesrechtelijke aangelegenheden. Het wel of niet beschikken over dergelijke juridische kennis kan het verschil beteken tussen winnen of verliezen indien het tot een (incasso)procedure bij de rechter komt.

3. Tenuitvoerleggen van een vonnis

Het winnen van een rechtszaak is soms helaas niet voldoende om de wanbetaler tot betalen te bewegen. In dat geval voldoet de schuldenaar niet vrijwillig aan het door de rechter gewezen vonnis en moet een advocaat dit vonnis gaan executeren. Ook hier is het belangrijk dat dit in de dagvaarding al goed geregeld en geformuleerd is, anders kan dit na afloop van een rechtszaak nog tot de nodige complicaties leiden.

De incasso advocaat zal in dit soort gevallen in samenspraak met de deurwaarder tot een beslaglegging komen. Door beslag te leggen op de bezittingen van een schuldenaar kunnen deze eventueel verkocht worden in het geval dat betaling uitblijft. Uiteraard is het altijd de insteek om het niet zover te laten komen door de schuldenaar al in de buitengerechtelijke incassofase tot betaling te laten overgaan.

4. Conclusie

Een incasso advocaat doet veel uiteenlopend werk. Dat maakt ook dat een incasso advocaat een absolute meerwaarde heeft als het gaat om zo snel mogelijk een vordering te innen. Doordat hij over de nodig expertise beschikt, zowel binnen als buiten de rechtszaal, kan er efficiënt gehandeld worden en zijn er geen of minder tussenpersonen nodig om tot een bevredigend resultaat te komen.